Digwyddiadau

Cyflwynwch fanylion eich digwyddiad yma

Maw
22
Iau
Academi BBC Radio 1 – Charlie Sloth @ Ystafell Ddarllen Gron, Alex
Maw 22 @ 4:00 pm – 5:00 pm

Mae Academi BBC Radio 1 yn dod i Goleg Celf Abertawe!

DJ Charlie Sloth a’i dîm o The 8th Radio 1/1Xtra!

 

Eisiau clywed y clecs y tu ôl i’r llen yn The 8th?

Awyddus i ddysgu sut mae sioe radio boblogaidd yn gweithio?

Dyma gyfle i chi glywed cyfrinachau o’i gyfweliadau gyda’r sêr mwyaf..

Dydd Iau 22ain Mawrth, 4pm – 5pm

Coleg Celf Abertawe, Ystafell Ddarllen Gron, Cyfnewidfa Ddylunio ALEX, Heol Alexandra, Abertawe SA1 5DX

Anfonwch e-bost NAWR i archebu eich lle:

r1academy@bbc.co.uk

Maw
23
Gwe
Her Feicio Cymru @ Carmarthen Campus Sports Centre
Maw 23 @ 7:00 am – 7:00 pm

Helpiwch ni i deithio o gwmpas Cymru ar gyfer Sport Relief yng Nghanolfan Chwaraeon Campws Caerfyrddin ar ein beiciau WattBikes dan do.

Dyna gyfanswm o 1,020 milltir neu 1,657km mewn 12 awr.

Hoffech chi gymryd rhan? Ewch i dderbynfa’r Ganolfan Chwaraeon i holi am fanylion, e-bostiwch sportscentre@uwtsd.ac.uk neu ffoniwch 01267 676942

Slotiau hanner awr, awr neu’n hwy ar gael.

Archebwch le o flaen llaw

Getting started with your dissertation drop in sessions @ Ystafell Gyfrifiaduron yn Llyfrgell Owen, Mount Pleasant
Maw 23 @ 12:00 pm
Getting started with your dissertation drop in sessions @ Ystafell Gyfrifiaduron yn Llyfrgell Owen, Mount Pleasant | Wales | United Kingdom

Neges i bawb ar eu hail flwyddyn…

Ddim yn gwybod ble i ddechrau ar eich traethawd hir?

Angen dod o hyd i ragor o wybodaeth?

Methu dod o hyd i’r wybodaeth mae ei hangen arnoch?

Gallwn eich helpu i roi cynllun ar waith a chychwyn arni. Galwch heibio gyda theitl eich traethawd hir ac fe wnawn ni eich helpu i:

 • Lunio strategaeth chwilio uwch i chwilio’n drwyadl y llenyddiaeth academaidd ar eich pwnc a mireinio’r canlyniadau.
 • Dod o hyd i ffynonellau gwybodaeth arbenigol am eich pwnc.
 • Nodi cronfeydd data ac adnoddau allweddol yn eich maes pwnc
 • Llunio cynllun data i’ch cynorthwyo i gadw golwg ar y wybodaeth rydych chi’n ei defnyddio e.e. gan ddefnyddio Refworks neu Endnote.
 • Cynghori ar Hawlfraint, yn enwedig os yw eich gwaith yn golygu defnyddio delweddau

Cynlluniwch nawr! Byddwch yn arbed amser, yn cael y canlyniadau gorau ac yn mynd yn syth at y pwynt.

 

Am ddyddiau/campysau arall am y sesiwn hon, ewch i weld ein calendr digwyddiadau yma.

Gorsafoedd y Groes @ Y Capel
Maw 23 @ 1:15 pm – 2:15 pm

Rydym newydd fendithio a gosod cyfres o 14 delwedd yn y Capel sy’n portreadu taith Iesu at y groes. Arlunydd y lluniau yw’r mynach Benedictaidd Americanaidd, y Brawd Martin Erspamer OSB ac rydym yn hynod o ddiolchgar am roi ei ganiatâd i’w dyblygu.

Mae myfyrio ar ddigwyddiadau allweddol oriau olaf Iesu wedi bod yn ddefosiwn pwysig i nifer o Gristnogion ers canrifoedd yn enwedig yn ystod y Grawys. Byddwn yn cynnal gwasanaeth defosiwn o’r math hwn ar ambell Ddydd Gwener yn ystod y Garawys.

Estynnir croeso cynnes i bawb!

Maw
26
Llu
Getting started with your dissertation drop in sessions @ Campws Townhill
Maw 26 @ 11:00 am
Getting started with your dissertation drop in sessions @ Campws Townhill | Cockett | Wales | United Kingdom

Neges i bawb ar eu hail flwyddyn…

Ddim yn gwybod ble i ddechrau ar eich traethawd hir?

Angen dod o hyd i ragor o wybodaeth?

Methu dod o hyd i’r wybodaeth mae ei hangen arnoch?

Gallwn eich helpu i roi cynllun ar waith a chychwyn arni. Galwch heibio gyda theitl eich traethawd hir ac fe wnawn ni eich helpu i:

 • Lunio strategaeth chwilio uwch i chwilio’n drwyadl y llenyddiaeth academaidd ar eich pwnc a mireinio’r canlyniadau.
 • Dod o hyd i ffynonellau gwybodaeth arbenigol am eich pwnc.
 • Nodi cronfeydd data ac adnoddau allweddol yn eich maes pwnc
 • Llunio cynllun data i’ch cynorthwyo i gadw golwg ar y wybodaeth rydych chi’n ei defnyddio e.e. gan ddefnyddio Refworks neu Endnote.
 • Cynghori ar Hawlfraint, yn enwedig os yw eich gwaith yn golygu defnyddio delweddau

Cynlluniwch nawr! Byddwch yn arbed amser, yn cael y canlyniadau gorau ac yn mynd yn syth at y pwynt.

Am ddyddiau/campysau arall am y sesiwn hon, ewch i weld ein calendr digwyddiadau yma.

Maw
27
Maw
Cwrs Wyth Celfyddyd Draddodiadol Tsieineaidd @ Canolfan Busnes a Diwylliant Tsieneaidd, Ysgol Busnes Abertawe
Maw 27 @ 12:30 pm – 2:30 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau diwylliant Tsieineaidd gan Feistr Ma Xinren, ymarferydd Daoist traddodiadol.

Mae’r Cwrs Wyth Celfyddyd Draddodiadol Tsieineaidd yn cynnwys:

 • Zither Tsieineaidd
 • Gwyddbwyll Tsieineaidd
 • Caligraffeg
 • Peintio brwsh
 • Barddoniaeth Tsieineaidd
 • Diwylliant gwin Tsieineaidd
 • Steilio blodau
 • Diwylliant te

Bydd y cwrs yn rhedeg am 8 wythnos ac yn costio £60. £10 am bob sesiwn i bobl sydd yn galw heibio.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch confuciusinstitute@uwtsd.ac.uk

Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Maw 27 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Maw
28
Mer
Cwrs Diwylliant Tsieineaidd Traddodiadol @ Ystafell AS408, Ysgol Busnes Abertawe
Maw 28 @ 10:00 am – 12:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau diwylliant Tsieineaidd gan Feistr Ma Xinren, ymarferydd Daoist traddodiadol.

Mae’r Cwrs Diwylliant Tsieineaidd Traddodiadol yn cynnwys:

 • Feng Shui – rhowch egni i’ch tŷ
 • Diwylliant Bwyd Tsieineaidd
 • Crefft Ymladd Shaolin
 • Crefft Ymladd Wudang
 • Y Gelf Tsieineaidd o Fyw’n Iach

Bydd y cwrs yn rhedeg am 8 wythnos ac yn costio £60. £10 am bob sesiwn i bobl sydd yn galw heibio.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch confuciusinstitute@uwtsd.ac.uk

Maw
29
Iau
Getting started with your dissertation drop-in sessions @ Ardal gylchgronau ar lawr gwaelod y llyfrgell, Campws Dinefwr
Maw 29 @ 12:00 pm
Getting started with your dissertation drop-in sessions @ Ardal gylchgronau ar lawr gwaelod y llyfrgell, Campws Dinefwr | Wales | United Kingdom

Neges i bawb ar eu hail flwyddyn…

Ddim yn gwybod ble i ddechrau ar eich traethawd hir?

Angen dod o hyd i ragor o wybodaeth?

Methu dod o hyd i’r wybodaeth mae ei hangen arnoch?

Gallwn eich helpu i roi cynllun ar waith a chychwyn arni. Galwch heibio gyda theitl eich traethawd hir ac fe wnawn ni eich helpu i:

 • Lunio strategaeth chwilio uwch i chwilio’n drwyadl y llenyddiaeth academaidd ar eich pwnc a mireinio’r canlyniadau.
 • Dod o hyd i ffynonellau gwybodaeth arbenigol am eich pwnc.
 • Nodi cronfeydd data ac adnoddau allweddol yn eich maes pwnc
 • Llunio cynllun data i’ch cynorthwyo i gadw golwg ar y wybodaeth rydych chi’n ei defnyddio e.e. gan ddefnyddio Refworks neu Endnote.
 • Cynghori ar Hawlfraint, yn enwedig os yw eich gwaith yn golygu defnyddio delweddau

Cynlluniwch nawr! Byddwch yn arbed amser, yn cael y canlyniadau gorau ac yn mynd yn syth at y pwynt.

 

Am ddyddiau/campysau arall am y sesiwn hon, ewch i weld ein calendr digwyddiadau yma.

Ebr
3
Maw
Cwrs Wyth Celfyddyd Draddodiadol Tsieineaidd @ Canolfan Busnes a Diwylliant Tsieneaidd, Ysgol Busnes Abertawe
Ebr 3 @ 12:30 pm – 2:30 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau diwylliant Tsieineaidd gan Feistr Ma Xinren, ymarferydd Daoist traddodiadol.

Mae’r Cwrs Wyth Celfyddyd Draddodiadol Tsieineaidd yn cynnwys:

 • Zither Tsieineaidd
 • Gwyddbwyll Tsieineaidd
 • Caligraffeg
 • Peintio brwsh
 • Barddoniaeth Tsieineaidd
 • Diwylliant gwin Tsieineaidd
 • Steilio blodau
 • Diwylliant te

Bydd y cwrs yn rhedeg am 8 wythnos ac yn costio £60. £10 am bob sesiwn i bobl sydd yn galw heibio.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch confuciusinstitute@uwtsd.ac.uk

Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Ebr 3 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Ebr
4
Mer
Cwrs Diwylliant Tsieineaidd Traddodiadol @ Ystafell AS408, Ysgol Busnes Abertawe
Ebr 4 @ 10:00 am – 12:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau diwylliant Tsieineaidd gan Feistr Ma Xinren, ymarferydd Daoist traddodiadol.

Mae’r Cwrs Diwylliant Tsieineaidd Traddodiadol yn cynnwys:

 • Feng Shui – rhowch egni i’ch tŷ
 • Diwylliant Bwyd Tsieineaidd
 • Crefft Ymladd Shaolin
 • Crefft Ymladd Wudang
 • Y Gelf Tsieineaidd o Fyw’n Iach

Bydd y cwrs yn rhedeg am 8 wythnos ac yn costio £60. £10 am bob sesiwn i bobl sydd yn galw heibio.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch confuciusinstitute@uwtsd.ac.uk

Ebr
10
Maw
Cwrs Wyth Celfyddyd Draddodiadol Tsieineaidd @ Canolfan Busnes a Diwylliant Tsieneaidd, Ysgol Busnes Abertawe
Ebr 10 @ 12:30 pm – 2:30 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau diwylliant Tsieineaidd gan Feistr Ma Xinren, ymarferydd Daoist traddodiadol.

Mae’r Cwrs Wyth Celfyddyd Draddodiadol Tsieineaidd yn cynnwys:

 • Zither Tsieineaidd
 • Gwyddbwyll Tsieineaidd
 • Caligraffeg
 • Peintio brwsh
 • Barddoniaeth Tsieineaidd
 • Diwylliant gwin Tsieineaidd
 • Steilio blodau
 • Diwylliant te

Bydd y cwrs yn rhedeg am 8 wythnos ac yn costio £60. £10 am bob sesiwn i bobl sydd yn galw heibio.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch confuciusinstitute@uwtsd.ac.uk

Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Ebr 10 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Ebr
11
Mer
Cwrs Diwylliant Tsieineaidd Traddodiadol @ Ystafell AS408, Ysgol Busnes Abertawe
Ebr 11 @ 10:00 am – 12:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau diwylliant Tsieineaidd gan Feistr Ma Xinren, ymarferydd Daoist traddodiadol.

Mae’r Cwrs Diwylliant Tsieineaidd Traddodiadol yn cynnwys:

 • Feng Shui – rhowch egni i’ch tŷ
 • Diwylliant Bwyd Tsieineaidd
 • Crefft Ymladd Shaolin
 • Crefft Ymladd Wudang
 • Y Gelf Tsieineaidd o Fyw’n Iach

Bydd y cwrs yn rhedeg am 8 wythnos ac yn costio £60. £10 am bob sesiwn i bobl sydd yn galw heibio.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch confuciusinstitute@uwtsd.ac.uk

Ebr
17
Maw
Cwrs Wyth Celfyddyd Draddodiadol Tsieineaidd @ Canolfan Busnes a Diwylliant Tsieneaidd, Ysgol Busnes Abertawe
Ebr 17 @ 12:30 pm – 2:30 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau diwylliant Tsieineaidd gan Feistr Ma Xinren, ymarferydd Daoist traddodiadol.

Mae’r Cwrs Wyth Celfyddyd Draddodiadol Tsieineaidd yn cynnwys:

 • Zither Tsieineaidd
 • Gwyddbwyll Tsieineaidd
 • Caligraffeg
 • Peintio brwsh
 • Barddoniaeth Tsieineaidd
 • Diwylliant gwin Tsieineaidd
 • Steilio blodau
 • Diwylliant te

Bydd y cwrs yn rhedeg am 8 wythnos ac yn costio £60. £10 am bob sesiwn i bobl sydd yn galw heibio.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch confuciusinstitute@uwtsd.ac.uk

Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Ebr 17 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Ebr
18
Mer
Cwrs Diwylliant Tsieineaidd Traddodiadol @ Ystafell AS408, Ysgol Busnes Abertawe
Ebr 18 @ 10:00 am – 12:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau diwylliant Tsieineaidd gan Feistr Ma Xinren, ymarferydd Daoist traddodiadol.

Mae’r Cwrs Diwylliant Tsieineaidd Traddodiadol yn cynnwys:

 • Feng Shui – rhowch egni i’ch tŷ
 • Diwylliant Bwyd Tsieineaidd
 • Crefft Ymladd Shaolin
 • Crefft Ymladd Wudang
 • Y Gelf Tsieineaidd o Fyw’n Iach

Bydd y cwrs yn rhedeg am 8 wythnos ac yn costio £60. £10 am bob sesiwn i bobl sydd yn galw heibio.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch confuciusinstitute@uwtsd.ac.uk

Ebr
24
Maw
Cwrs Wyth Celfyddyd Draddodiadol Tsieineaidd @ Canolfan Busnes a Diwylliant Tsieneaidd, Ysgol Busnes Abertawe
Ebr 24 @ 12:30 pm – 2:30 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau diwylliant Tsieineaidd gan Feistr Ma Xinren, ymarferydd Daoist traddodiadol.

Mae’r Cwrs Wyth Celfyddyd Draddodiadol Tsieineaidd yn cynnwys:

 • Zither Tsieineaidd
 • Gwyddbwyll Tsieineaidd
 • Caligraffeg
 • Peintio brwsh
 • Barddoniaeth Tsieineaidd
 • Diwylliant gwin Tsieineaidd
 • Steilio blodau
 • Diwylliant te

Bydd y cwrs yn rhedeg am 8 wythnos ac yn costio £60. £10 am bob sesiwn i bobl sydd yn galw heibio.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch confuciusinstitute@uwtsd.ac.uk

Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Ebr 24 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Ebr
26
Iau
Pizza with a Pro: Ben Wheeler, Copper Bay Creative, GDPR: Protecting Data @ Creative Bubble
Ebr 26 @ 5:30 pm – 7:00 pm

Dewch i ‘Pizza with a Pro’ a dysgu sgiliau newydd. Lluniwyd y sesiynau hyn sydd AM DDIM i roi’r wybodaeth a’r hyder i chi naill ai ddechrau eich busnes eich hun neu gynyddu eich cyflogadwyedd pan fyddwch yn graddio. Mae’r sesiynau hyn yn boblogaidd iawn felly cysylltwch nawr ag amanda.hughes@uwtsd.ac.uk i archebu lle (a pizza!).

Cynhelir y sesiynau yn y Swigen Greadigol, 13 Stryd Cradock, Abertawe SA1 3EW.

GDPR: Protecting data

Mae’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn cyflwyno dirwyon llymach am dorri’r rheoliadau a pheidio â chydymffurfio â nhw, ac mae’n rhoi mwy o ddylanwad i bobl ynglŷn â’r hyn y gall cwmnïau ei wneud gyda’u data. Mae hyn yn effeithio ar y modd rydym ni gyd yn defnyddio data. Os ydych chi’n defnyddio e-byst neu ddata i hyrwyddo digwyddiadau, eich busnes, neu am unrhyw reswm arall, bydd y trosolwg byr hwn yn werthfawr iawn i chi.

Mai
1
Maw
Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Mai 1 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Mai
2
Mer
Cynhadledd NEXUS Cymru @ Dylan Thomas Centre, Abertawe
Mai 2 @ 9:00 am – 5:00 pm
Cynhadledd NEXUS Cymru @ Dylan Thomas Centre, Abertawe | Wales | United Kingdom

Mae Cynhadledd NEXUS Cymru yn Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol PCYDDS sydd yn cynnig cyfle i chi cyflwyno eich ymchwil.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Mai
3
Iau
Cynhadledd NEXUS Cymru @ Dylan Thomas Centre, Abertawe
Mai 3 @ 9:00 am – 5:00 pm
Cynhadledd NEXUS Cymru @ Dylan Thomas Centre, Abertawe | Wales | United Kingdom

Mae Cynhadledd NEXUS Cymru yn Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol PCYDDS sydd yn cynnig cyfle i chi cyflwyno eich ymchwil.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Mai
4
Gwe
Cynhadledd NEXUS Cymru @ Dylan Thomas Centre, Abertawe
Mai 4 @ 9:00 am – 5:00 pm
Cynhadledd NEXUS Cymru @ Dylan Thomas Centre, Abertawe | Wales | United Kingdom

Mae Cynhadledd NEXUS Cymru yn Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol PCYDDS sydd yn cynnig cyfle i chi cyflwyno eich ymchwil.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Mai
8
Maw
Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Mai 8 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Mai
15
Maw
Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Mai 15 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Mai
22
Maw
Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Mai 22 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Mai
24
Iau
Pizza with a Pro: Rachel Thomas, MGB, Writing Punchy Content @ Creative Bubble
Mai 24 @ 5:30 pm – 7:00 pm

Dewch i ‘Pizza with a Pro’ a dysgu sgiliau newydd. Lluniwyd y sesiynau hyn sydd AM DDIM i roi’r wybodaeth a’r hyder i chi naill ai ddechrau eich busnes eich hun neu gynyddu eich cyflogadwyedd pan fyddwch yn graddio. Mae’r sesiynau hyn yn boblogaidd iawn felly cysylltwch nawr ag amanda.hughes@uwtsd.ac.uk i archebu lle (a pizza!).

Cynhelir y sesiynau yn y Swigen Greadigol, 13 Stryd Cradock, Abertawe SA1 3EW.

Writing Punchy Content

Mae’r gallu i ysgrifennu cynnwys bachog yn hanfodol pan fyddwch chi’n eich hyrwyddo eich hun neu fusnes. Mae nifer ohonom yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ac yn gwybod y bydd postiad diddorol sydd wedi’i ysgrifennu’n dda yn denu rhagor o ymatebion. Dysgwch gan arbenigwr yn ystod yr awr arbennig hon fydd yn llawn cyngor ar sut y gallwn ysgrifennu cynnwys diddorol a phoblogaidd.

Mai
29
Maw
Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Mai 29 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Meh
5
Maw
Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Meh 5 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Meh
12
Maw
Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Meh 12 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Meh
19
Maw
Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Meh 19 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Meh
23
Sad
Diwrnod Agored TAR @ Dylan Thomas Centre, Abertawe
Meh 23 @ 10:00 am
Diwrnod Agored TAR @ Dylan Thomas Centre, Abertawe | Wales | United Kingdom

Mae Diwrnodau Agored TAR yn cynnig cyfle gwych i gwrdd â thiwtoriaid, dderbyn cyngor ar wneud cais, cymryd rhan mewn sesiynau blas ar ddysgu a dysgu am gyllid myfyrwyr.

Archebwch le yma.

Meh
26
Maw
Dosbarthiadau Taiji am dim @ Athrofa Confucius, Campws Busnes Abertawe
Meh 26 @ 5:00 pm – 6:00 pm

Mae’n bleser gan Athrofa Confucius gynnig Dosbarthiadau Taiji yn rhad ac am ddim i myfyrwyr ar nos Fawrth 5:00 i 6:00 pm yn y Ganolfan Diwylliant a Busnes Tsieineaidd yn Ysgol Busnes y Drindod Dewi Sant.  

Cyflwynir y dosbarthiadau gan yr ymarferydd Daoaidd a Meistr Taiji, Ma Xinren.

Bydd y dosbarthiadau’n dechrau nos Fawrth 27 Chwefror 2018

Does dim rhaid cadw le – jyst trowch lan!

Med
15
Sad
Diwrnod Agored TAR @ Dylan Thomas Centre, Abertawe
Med 15 @ 10:00 am
Diwrnod Agored TAR @ Dylan Thomas Centre, Abertawe | Wales | United Kingdom

Mae Diwrnodau Agored TAR yn cynnig cyfle gwych i gwrdd â thiwtoriaid, dderbyn cyngor ar wneud cais, cymryd rhan mewn sesiynau blas ar ddysgu a dysgu am gyllid myfyrwyr.

Archebwch le yma.